Våra  Miljöer

Många av våra inredningar är skräddarsydda för att stämma överens med företagets övriga identitet. Vi har ett väl fungerande koncept för hur man uttrycker varumärken spatialt, dvs. ger dem rumslig gestaltning.

 

Vi har ett nära samarbete med våra kunder, där vi fungerar som allt från bollplank till leverantör av en skräddarsydd helhetslösning. Under årens lopp har vi också samlat på oss stor erfarenhet av att samarbeta med designers och arkitekter.