Lego

Vår verksamhet omfattar även legotillverkning. Vi har en välkomponerad maskinpark och kan hantera de flesta förekommande momenten vid bearbetning av rör, stål och plåt. Datorstyrningen låter oss hålla en hög servicegrad mot våra uppdragsgivare.

Lego